מידע בשרת
 • שחקנים מחוברים: 0/6000
 • זמן השרת: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Guild Limit: 24
 • Union Limit: 2
Fortress war
 • Fortress war: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: RevolutioN
 • Bandit Fortress Bandit: Not occupied
 • Hotan Fortress Hotan: Not occupied
 • Constantinople Fortress Constantinople: Not occupied
Unique Kills
 • [GM]LENOX has killed  Seth [STR]  - לפני חודשיים
 • [GM]LENOX has killed  Demon Shaitan [STR]  - לפני 3 חודשים
 • [GM]LENOX has killed  Demon Shaitan [STR]  - לפני 3 חודשים
 • [GM]LENOX has killed  Baal  - לפני 3 חודשים
 • [GM]Yukie has killed  Simulation  - לפני 3 חודשים
 • More
Job Kills