מידע בשרת
 • שחקנים מחוברים: 49/6000
 • זמן השרת: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Guild Limit: 24
 • Union Limit: 2
Fortress war
 • Fortress war: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: Not occupied
 • Bandit Fortress Bandit: HallOfFame
 • Hotan Fortress Hotan: Not occupied
 • Constantinople Fortress Constantinople: Not occupied
Unique Kills
 • BeToBatZo has killed  Demon Shaitan  - לפני 10 דקות
 • BeToBatZo has killed  Uruchi  - לפני 46 דקות
 • BeToBatZo has killed  Uruchi [STR]  - לפני 48 דקות
 • BoWinG has killed  Lord Yarkan  - לפני 58 דקות
 • BeToBatZo has killed  Lord Yarkan [STR]  - לפני שעה
 • More
Job Kills