ĐỌC DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI BẠN ĐĂNG KÝ

 1. Vì sự an toàn của chính bạn, đừng sử dụng ID / PW tương tự trong các máy chủ khác
 2. Nhập một địa chỉ email thực và an toàn. TRÁNH SỬ DỤNG YAHOO, nó đang chặn thư của chúng tôi!
 3. Bạn phải kích hoạt tài khoản của mình bằng cách nhấp vào Liên kết bạn sẽ nhận được trong e-mail của mình..
 4. Đóng góp có sẵn sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn.
https://github.com/igoshev/laravel-captcha
Thông tin Server
 • Người Online: 0/6000
 • Giờ Server: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Giới hạn Guild member: 24
 • Giới hạn liên minh: 2
Công thành chiến
 • Công thành chiến: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: RevolutioN
 • Bandit Fortress Bandit: Không chiếm
 • Hotan Fortress Hotan: Không chiếm
 • Constantinople Fortress Constantinople: Không chiếm
Unique Kills
 • [GM]LENOX đã giết  Seth [STR]  - 2 tháng trước
 • [GM]LENOX đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 3 tháng trước
 • [GM]LENOX đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 3 tháng trước
 • [GM]LENOX đã giết  Baal  - 3 tháng trước
 • [GM]Yukie đã giết  Simulation  - 3 tháng trước
 • More
Job Kills