No Unique Kills
Thông tin Server
 • Người Online: 0/6000
 • Giờ Server: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Giới hạn Guild member: 24
 • Giới hạn liên minh: 2
Công thành chiến
 • Công thành chiến: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: RevolutioN
 • Bandit Fortress Bandit: Không chiếm
 • Hotan Fortress Hotan: Không chiếm
 • Constantinople Fortress Constantinople: Không chiếm
Unique Kills
 • [GM]LENOX đã giết  Seth [STR]  - 2 tháng trước
 • [GM]LENOX đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 3 tháng trước
 • [GM]LENOX đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 3 tháng trước
 • [GM]LENOX đã giết  Baal  - 3 tháng trước
 • [GM]Yukie đã giết  Simulation  - 3 tháng trước
 • More
Job Kills